• Ferticent s.r.o. je Centrum Asistovanej Reprodukcie v Bratislave, pôsobiace od roku 2004.

Čo vám ponúkame?

 1. Odborný a skúsený tím

 2. Vstupná konzultácia bezplatne

 3. Predĺžená kultivácia bez doplatku ako súčasť embryomonitoringu

 4. ICSI 2 a viac oocytov jednotná cena

 5. Zobrazenie embryí pred embryotransferom

 6. Prítomnosť partnera pri embryotransfere

 7. Databáza darkýň

 8. Vitrifikované darcovské oocyty

 9. Uchovávanie vlastných oocytov (social freezing)

10. Endokrinologické, urologické, interné a genetické vyšetrenie u spolupracujúcich odborníkov

11. Máme uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami

12. Na vstupný pohovor u nás nepotrebujete odporúčania od Vášho lekára