Cenník výkonov FERTICENT s.r.o.


Úhrada vybraných metód AR pre poistencov zdravotnej poisťovne Union
Komplexné vyštrenie spermiogramu (SpermPack) – balíček funkčných testov do 100 Є
Intracytoplazmatická injekcia spermie – ICSI do 200 Є
Predimplantačná genetická diagnostika do 900 Є
Platný od 1.3.2020 MUDr. Ladislav Maršík, PhD.
konateľ