Náš tím

MUDr. Andrea Ďurechová, PhD.

Lekár
Odborný zástupca
MUDr. Ladislav Maršík, PhD.

Lekár
Konateľ
MUDr. Lea Macháneková

Lekár
Ing. Pavol Balogh

Vedúci embryológ
ESHRE certified Senior Clinical Embryologist
Bc. Markéta Dubravčíková

Embryológ
ESHRE certified Senior Clinical Embryologist
Viera Adamíková

Zdravotná sestra-recepčná
Ľubica Grančičová

Zdravotná sestra
Organizácia v tkanivových bankách
Emese Machala

Zdravotná sestra

Nikol Broschová

Zdravotná sestra