Náš tím

 

MUDr. Andrea Ďurechová, PhD.
Lekár

Odborný zástupca

MUDr. Ladislav Maršík, PhD.
Lekár

Konateľ

Ing. Pavol Balogh
Vedúci embryológ

ESHRE certified Senior Clinical Embryologist

Bc. Markéta Dubravčíková
Embryológ

ESHRE certified Senior Clinical Embryologist

 Nikoleta Broschová
Zdravotná sestra
Ľubica Grančičová
Zdravotná sestra

Organizácia v tkanivových bankách

Eva Zima
Zdravotná sestra

Koordinátor darcovského programu