Cenník výkonov FERTICENT s.r.o.


Výkony s úhradou ZP

 – IVF cyklus – s embryotransferom

 – Stimulácia, odber a kryokonzervácia oocytov – onkologickí pacienti (podľa indikačného zoznamu) 

0 Є

Výkony bez úhrady ZP
IVF cyklus – s embryotransferom 1 100 Є
IVF cyklus – bez embryotransferu 900 Є
IVF cyklus – bez odberu oocytov 200 Є
Natívny/Soft cyklus – s embryotransferom 650 Є
Natívny/Soft cyklus – bez embryotransferu 450 Є
Natívny/Soft cyklus – bez získania oocytu 200 Є
IUI / spermie partner 150 Є
IUI / spermie darca 350 Є
Monitorovanie a manažment liečby jedného cyklu AR (indukcia ovulácie,IUI,IVF) 150 Є

Doplnkové laboratórne metódy
ICSI 1 – 8 oocytov ( ZP UNION ) 250 Є ( 50 Є )
ICSI – 9 a viac oocytov  ( ZP UNION ) 400 Є ( 200 Є )
Predĺžená kultivácia 150 Є
Aktivácia oplodnenia ionoforom 150 Є
IVM – in vitro maturácia oocytov 200 Є
Seminal Plasma Flushing 150 Є
Embryo Glue 150 Є
MACS 250 Є
Laserom asistovaná selekcia nemotilných spermií (LAISS) 150 Є
Asistovaný hatching 150 Є
MFSS (Zymot®, LensHOOKE CA0®) 200 Є
Embryomonitoring (vrátane predĺženej kultivácie) 300 Є

Mrazenie
Vitrifikácia embryí – uskladnenie 1 rok – 2 vzorky 250 Є
Vitrifikácia oocytov – uskladnenie 1 rok- 2 vzorky 500 Є
Mrazenie spermií – uskladnenie 1 rok – 2 vzorky 150 Є
Každá ďalšia vzorka 30 Є
Uskladnenie – každý ďalší rok 100 Є
Kryoembryotransfer 350 Є
Odovzdanie zamrazených vzoriek inému CAR 100 Є

Vyšetrenia
Vyšetrenie spermiogramu LensHooke®– na žiadosť pacienta 30 Є
Vyšetrenie spermiogramu – na doporučenie nášho lekára 0 Є
Rozšírený spermiogram LensHooke® 30 Є
Vyšetrenie oxidačného stresu v spermiách – mioxsys 100 Є
DNA fragmentácia v spermiách Ceny pri konzultácií
Vyšetrenie aneuploidií v spermiách Ceny pri konzultácií
Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov – HyFoSy 150 Є
Laboratórne vyšetrenia v rámci IVF cyklu – samoplatci 200 Є

Konzultácie
prvá konzultácia 0 Є
Konzultácia v cudzom jazyku 100 Є
Vyžiadaná konzultácia 100 Є

Uchovanie oocytov –
Social freezing

Odber oocytov, celková anestéza, laboratórne spracovanie
900 Є
Rozmrazenie, fertilizácia, ET 650 Є
Rozmrazenie, fertilizácia, bez ET 350 Є

Darcovstvo

Darcovské oocyty, prenos minimálne 1 embrya (blastocysta) vrátane Konzultácia a plán liečby – Darcovský program oocytov/embryi
3900Є         

Darcovské embryo (darcovské oocyty a spermie), prenos minimálne 1 embrya (blastocysta) vrátane Konzultácia a plán liečby – Darcovský program oocytov/embryi
4100Є         

Darcovské spermie
200 Є

Konzultácia a plán liečby – Darcovský program oocytov/embryi
1900 Є

Doplnkové metódy liečby neplodnosti
Terapia ACRS – rejuvenizácia endometria 300 Є

Terapia ACRS – rejuvenizácia ovárií
500 Є
   

Predimplantačná genetická diagnostika

PGS aneuploidií/translokacií – 1 embryo
300 Є

PGD monogenových ochorení – Karyomapping
 

-Príprava (zahŕňa vyšetrenie rodičovských a referenčných vzoriek a účtuje sa len raz )
1560 Є

– vyšetrenie 1 embrya
400 Є

– priama detekcia mutácie v embryách
600 Є

Odber a príprava vzorky na PGD (biopsia)
300 Є
   
ZP UNION svojim poistencom uhradí náklady spojené s vykonaním PGD/PGS v sume 900 Є  

Podporné metódy

Cviky podľa Mojžišovej na podporu liečby neplodnosti- v spolupráci so ŠNOP n.o.
Ceny pri konzultácií
Platný od 1.3.2024 MUDr. Ladislav Maršík, PhD.
konateľ