Vyšetrenia muža

Vyšetrenie spermi
 • spermiogram (počet, kvalita, pohyb)
 • urologické vyšetrenie
 • endokrinologické vyšetrenie
 • imunologické vyšetrenie
 • genetické vyšetrenie
 • špeciálne vyšetrenia spermií (fragmentácie DNA, stanovenie počtu aneuploidií v spermiách)

Vyšetrenia ženy

Ultrasonografia
 • hormonálny profil, ovariálna rezerva
 • gynekologické vyšetrenie
 • mikrobiologické vyšetrenie pošvy a krčka maternice
 • ultrazvukové vyšetrenie
 • monitorovanie menštruačného cyklu (UZV, sérové hladiny hormónov)
 • imunologické vyšetrenie
 • diabetologické vyšetrenie
 • hematologické vyšetrenie
 • endokrinologické vyšetrenie
 • vyšetrenie priechodnosti vajcovodov (UZV, RTG)
 • vyšetrenie vnútorných orgánov v malej panve (LSK, HSK)