Laboratórne metódy

ICSI- intracytoplasmatic sperm injection

Do zrelého vajíčka sa vloží pod mikroskopom jediná vybraná spermia. Táto metóda sa používa pri vážnych poruchách spermiogramu, alebo ak nedošlo k oplodneniu pri klasickej metóde umelého oplodnenia. Odporúčame ju aj u starších pacientiek alebo pri malom počte získaných oocytov.

PICSI- preselected intracytoplasmatic sperm injection

Pri tejto metóde sa pred ICSI vyberá zrelá spermia zo vzorky ejakulátu ktorý je nakvapkaný na špeciálny gél s obsahom hyaluronanu. Na oplodnenie sú použité len spermie, ktoré sa naviazali na tento gél. Len zrelá  a kvalitná spermia je schopná takejto väzby.

MACS® sperm separation- magnetic-activated cell sorting on sperm

Metóda magnetickej selekcii spermií – slúži na oddelenie nekvalitných spermií ( s poškodenou DNA ) zo vzorky ejakulátu.

Využitie týchto metód sa doporučuje v prípadoch nevysvetliteľnej neplodnosti, opakovaných zlyhaniach implantácie embryí, zastavenia vývoja embryí ešte pred embryotransferom a horších parametroch spermiogramu.

Spermiogram LensHOOKE

Využitím odborných znalostí v oblasti vývoja optických technológií a rozsiahleho duševného vlastníctva, spoločnosť Bonraybio® vyvinula plne automatizovaný a užívateľsky prívetivý mikroskopický analyzátor kvality spermií (LensHooke®), ktorý dokáže jednoducho určiť všetky kritické parametre kvality spermiogramu, ako je pH, koncentrácia spermií, pohyblivosť a morfológia.

MiOXSYS ®

MiOXSYS je kvalitatívny elektrochemický test, ktorý meria sORP – statický oxidačno-redukčný potenciál v spermiách, ktorý sa označuje ako rovnováha medzi celkovou oxidačnou a redukčnou aktivitou. Testy sORP zvyšujú diagnostickú presnosť mužskej neplodnosti, najmä v prípadoch nevysvetlenej neplodnosti, varikokély, infekcií, zápalov, abnormálnych parametrov semena a/alebo neúspešných výsledkov ART – Technológie asistovanej reprodukcie, napr. opakujúca sa strata tehotenstva.

MESA, TESE- Micro Epididymal Sperm Aspiration/Testicular Sperm Extraction

Metódy na získanie spermií so semenníkov a nadsemenníkov . Je to operačná metóda pri ktorej sa odoberie vzorka tkaniva v ktorej sa hľadajú pod mikroskopom spermie použiteľné na zamrazenie alebo môžu byť hneď použité na oplodnenie. Táto metóda je indikovaná u pacientov u ktorých sa nenašli spermie v ejakuláte ( azoospermia).

Predĺžená kultivácia

Znamená kultivovanie embryií v médiách až do štádia blastocysty teda 5 dní od oplodnenia. Umožní prirodzený výber aktívnejších embryií s vyšším potenciálom uhniezdiť sa. Odporúča sa pri väčšom počte embryií.

In vitro maturácia oocytov

Odber nezrelých vajíčok ktoré ďalších 36-48 hodín dozrievajú v špeciálnom roztoku v inkubátore. Po dozretí nasleduje oplodnenie, kultivácia embryií a prenos do maternice ako pri klasickom IVF cykle.

Mrazenie embryií

Pri väčšom počte kvalitných embryí sa do dutiny maternice prenáša 1 maximálne 2 embryá. Všetky ďalšie kvalitné sa odporúča zamraziť. Ich prenos po rozmrazení nevyžaduje hormonálnu stimuláciu.

AZH- Asistovaný zonálny hatching

Otvorenie obalu embrya. Embryo sa zanára do sliznice maternice až po opustení obalu ktorý chráni embryo počas delenia. Niekedy môže byť tento obal tvrdý- embryo sa nevie „ dostať von“. V takom prípade vie embryológ pomocou laserového lúča spraviť otvor ktorým sa embryo dostane ľahšie von.

SPF (Seminal Plasma Flushing)

Do krčka maternice sa pred prenosom vstrekne laboratórne spracovaný ejakulát partnera. Jeho podanie stimuluje sliznicu maternice a zvyšuje šancu na uhniezdenie embrya.

EmbryoGlue ®

„lepidlo na embryá“ je médium v ktorom sa krátko kultivujú embryá tesne pred prenosom. Tento postup zvyšuje šancu na uhniezdenie embrya v sliznici maternice. Používa sa pred prenosom embryií v akomkoľvek vývinovom štádiu aj pri prenose rozmrazených embryí.

Predimplantačné genetické vyšetrenie

Genetické vyšetrenie embryií pred prenosom do dutiny maternice.

PGS – Pátranie po možnej genetickej poruche v embryu. Staršia metóda (FISH) umožňovala analýzu obmedzeného počtu chromozómov (5-8) . Vyšetrujú sa najčastejšie poruchy vedúce k opakovanému potrácaniu a vrodeným vývojovým chybám. Novšia metóda ( aCGH) umožňuje vyšetrenie celej DNA vo veľkých úsekoch.

Indikácie: vek nad 37 rokov, opakovane neúspešné cykly IVF, opakované potrácanie, ťažké poruchy spermiogramu, predchádzajúca onkologická liečba

PGD – Pri tomto vyšetrení cielene pátrame po konkrétnej genetickej poruche. Používa sa na vyšetrenie embryí páru v ktorom jeden s partnerov je nositeľom chromozómovej prestavby ktorá spôsobuje infertilitu.

PGD monogénových ochorení – cielené vyšetrenie embrya na známe geneticky podmienené ochorenie u jedného z partnerov alebo niektorého z členov rodiny.

Použitie nadštandardných laboratórnych metód vždy konzultuje pár s embryológom a s lekárom centra.

Embryomonitoring (Time-Lapse)

Embyromonitoring je neinvazívne sledovanie rastu a vývoja embryí umožňujúce ich kontinuálnu kontrolu bez zmeny optimálnych kultivačných podmienok. Táto technológia zlepšuje identifikáciu embryií s najvyšším implantačným potenciálom. Umožňuje presné stanovenie začiatku delenia buniek, jeho trvanie a intervaly medzi jednotlivými deleniami.
U embryií s plánovaným predimplantačným genetickým vyšetrením umožní optimálne časovanie odberu buniek.
V bežnej laboratórnej praxi je vývoj embryií sledovaný pod mikroskopom po vybratí z inkubátora raz za 24 hodín.

Systém ESCO MIRI TL ako jediný ponúka kombináciu následujúcich parametrov, čím sa odlišuje od iných na trhu dostupných sytémov:

  • sníma a ukladá na disk vývoj embryí každých 5 minút
  • má 6 nezávislých kultivačných komor, každá s kapacitou 14 embryí. Tým nahrádza štandardné komorové inkubátory
  • systém pomáha zhodnotiť správny moment delenia včasného embrya. Tým je uľahčená selekcia najkvalitnejšieho embrya pre ET.
  • systém má vlastnú zmiešavaciu komoru na plyny, takže je možné nastavit parametre koncentrácie CO2/O2 v optimalnom pomere.
  • systém je pripravený na externý monitoring plynov a teploty.