Čo by ste mali vedieť

Počatie a tehotenstvo– na prvý pohľad jednoduché procesy sú však v skutočnosti veľmi komplexné deje.

Jedným z predpokladov je fertilná zrelosť ženy, ktorá sa prejaví pravidelným menštruačným cyklom.

Menštruačný cyklus

Prvá menštruácia je prejav premeny dievčaťa na ženu. Súvisí s dozretím hormonálnych regulačných mechanizmov (hormonálnou dospelosťou – biologickým vekom) ktoré nie je paralelné s kalendárnym vekom ženy.

Prvá menštruácia prichádza najčastejšie okolo 13 roku života. Asi 2,5 roka od prvého krvácania môžu byť menštruačné cykly nepravidelné, neskôr sa ustália na 24-35 dňoch.

Menštruačné krvácanie je prejavom odlučovania výstelky maternice- endometria. Je to prvá zo 4 fáz menštruačného cyklu:

  • Menštruácia (1-5 deň) cyklu: odlučovanie sliznice z dutiny maternice spojené s krvácaním z pošvy
  • Proliferačná fáza (6-11 deň cyklu): rast a dozrievanie dominantného folikulu a rast novej sliznice v maternici
  • Ovulácia (12-14 deň cyklu) : v tomto období u (každej ženy individuálne) nastáva uvoľnenie vajíčka z dominantného folikulu a jeho transport do vajcovodu kde je pri nechránenom styku vajíčko oplodnené.
  • Sekrečná fáza (14-28 deň cyklu) : premena prasknutého folikulu na žlté teliesko. Jeho úlohou je zmeniť kvalitu sliznice v maternici tak aby malo prípadné embryo vhodné podmienky na uhniezdenie

 

Menštruačný cyklus predstavuje cyklické zmeny vo vaječníku a na sliznici v dutine maternice.

Vaječník je „pacemakerom“ cyklu. Množstvo folikulov a stupeň ich zrelosti rozhoduje o priebehu a časovej následnosti jednotlivých fáz menštruačného cyklu.

Počas celého fertilného obdobia ženy dochádza vo vaječníku k postupnému rastu a dozrievaniu určitej časti folikulov. Ich počet vo vaječníku je u každej ženy individuálny a je definitívne stanovený na začiatku puberty.

 

Menštruačný cyklus regulujú hormóny tvorené v hypotalame( časť mozgu) nazývajú sa spúšťače –GnRh. Ich cieľovým miestom je žľaza v uložená v ľudskom mozgu- hypofýza, ktorá na ich podnet začne vyplavovať známe FSH (folikulostimulačný hormón- zodpovedný za rast folikulu a dozrievanie vajíčka v ňom uloženom) a LH ( luteinizačný hormón- zodpovedný za ovuláciu a vývoj a funkciu žltého telieska). Hladiny týchto hormónov sa v priebehu cyklu menia.

Dôležitú úlohu pri oplodnení a v gravidite zohrávajú aj iné hormóny produkované napríklad štítnou žľazou, nadobličkou, pankreasom….

 

Oplodnenie vajíčka prebieha vo vajcovode. Oplodnenia schopné spermie ktoré preniknú cez hlienovú bariéru v krčku putujú cez dutinu maternice až do vajcovodu k vajíčku. Aby jedna úspešná prenikla obalmi vajíčka do jeho vnútra musí vajíčko obklopiť väčšie množstvo kvalitných pohyblivých spermií. Bez ich spolupráce nie je oplodnenie možné.

 

Vzniknuté embryo putuje cca 5 dní vajcovodom do dutiny maternice kde sa cca 6-7 deň od oplodnenia uhniezďuje – zanára sa do sliznice, ktorá sa nad ním uzavrie. Aj tento proces- nidáciu ovplyvňuje značné množstvo faktorov.

 

Pre lekára centra asistovanej reprodukcie ( ale aj pre Vášho gynekológa) sú údaje o menštruačnom cykle ( dĺžka, pravidelnosť, intenzita krvácania, dátum poslednej menštruácie),  užívanie antikoncepcie, gynekologické ochorenia, predchádzajúce gravidity dôležitým údajom. Aj informácie o prekonaných ochoreniach, operáciách, liekoch užívaných v minulosti či aktuálne….

One thought on “Menštruačný cyklus

Comments are closed.