Príčiny neplodnosti

Pravdepodobnosť otehotnenia u ženy do 30 rokov je 20-25% na jeden menštruačný cyklus

U ženy vo veku 35 a viac rokov je to 15%

Po 40. roku života ženy klesá šanca spontánne otehotnieť pod 5%

Neplodnosť je u ženy jav fyziologický v súvislosti s vekom a kapacitou vaječníkov. U mužov je veková hranica neostrá a individuálna. Neplodnosť je vždy diagnóza páru. Porucha plodnosti sa dnes vyskytuje asi u 12% manželských párov vo fertilnom veku. O neplodnosti uvažujeme, ak sa páru nepodarí počať dieťa pri pravidelnom styku v období 12 mesiacov. U žien nad 35 rokov uvažujeme o poruche plodnosti už po 6 mesiacoch neúspešného snaženia.

Podľa štatistických údajov sa asi v 30% párov zistí porucha plodnosti u ženy. Asi u 30% párov je diagnostika porucha u muža. Porucha plodnosti u oboch partnerov sa diagnostikuje u 15-30% párov. V 10-15% párov sa nezistí žiadna porucha- hovoríme o neplodnosti bez známej príčiny.

Na základe verejného zdravotného poistenia uhrádzajú najviac tri cykly výkonov asistovanej reprodukcie – umelého oplodnenia ženám do dovŕšenia 39. roku veku života, ak ide o nasledovné príčiny neplodnosti (príloha č. 2. časť V k cit. naradeniu vlády SR č. 777/2004 Z. z.):

  • Chýbajúce vajcovody alebo nezvratné poškodenie vajcovodov diagnostikované laparoskopicky alebo laparotomicky, okrem stavov, ktoré vznikli ako následok predchádzajúcej sterilizácie alebo umelého prerušenia tehotenstva.
  • Endometrióza ženy, ktorá je diagnostikovaná laparoskopicky alebo laparotomicky.
  • Nezvratné poškodenie vaječníkov, ktoré je potvrdené biochemicky, laparoskopicky alebo laparotomicky, ak toto poškodenie nie je následkom umelého prerušenia tehotenstva.
  • idiopatická sterilita, ktorá je neúspešne liečená jeden rok v špecializovanom zdravotníckom zariadení.
  • Mužský faktor sterility – azoospermia, astenospermia, ejakulačné dysfunkcie a ochorenia súvisiace s chemoterapiou alebo po úrazovými stavmi, ktoré sú overené andrológom.
  • Imunologické príčiny sterility, ktoré sú overené laboratórne.
  • Riziko dedičného ochorenia, v ktorého dôsledku nemôžu mať manželia zdravé potomstvo, ktoré je overené genetikom.
  • Endokrinné príčiny sterility overené endokrinológom.

 

Liečbu neplodnosti akoukoľvek metódou je v Slovenskej republike možné poskytnúť len partnerskému páru.