Bezplatný vstupný pohovor

 • Ak si chcete dohodnúť termín vstupného pohovoru zavolajte prosím.
  +421 2 4363 1780 alebo +421 911 246 863.
 • Pohovor si môžete dohodnúť a j vyplnením tohto formulára
 • Slúži na oboznámenie sa s celkovým zdravotným stavom partnerov:
  – s doterajšími výsledkami vyšetrení
  – s liečbou, ktorú ste doteraz už absolvovali
  – na výber cielených vyšetrení
  – na stanovenie liečebného plánu
 • Je ideálne, ak pri vstupnom pohovore môžeme hovoriť s oboma partnermi
 • Ak máte k dispozícií výsledky predchádzajúcich vyšetrení, prepúšťacie správy z nemocnice, nálezy od iných špecialistov, výsledok onkologickej cytológie nie staršie ako jeden rok, výsledok ultrazvukového vyšetrenie prsníkov prípadne mamografie, prineste ich prosím k nahliadnutiu