Liečebné metódy

Folikulometria- monitorovanie menštruačného cyklu

Sledovanie rastu dominantného folikulu v spontánnom alebo stimulovanom cykle UZV vyšetrením a indukcia ovulácie s časovaním pohlavného styku

IUI- intrauterinná inseminácia (partnerská/darcovská)

V spontánnom cykle monitorujeme rast dominantného folikulu a podaním injekcie na spustenie ovulácie časujeme zákrok- vloženie spracovaných spermií do dutiny maternice pomocou špeciálneho katétra.

V stimulovanom cykle podávame od 2-5 dňa cyklu preparáty (tabletky, injekcie) ktoré podporia činnosť vaječníkov. Od 10-12 dňa cyklu monitorujeme počet a rast folikulov. Podaním injekcie na spustenie ovulácie časujeme podanie spermií do dutiny maternice.

IVF (In vitro fertilizácia)- umelé oplodnenie

Pri stimulácii sa snažíme získať väčší počet vajíčok preto podávame injekcie hormónov podporujúcich rast folikulov  od 2-3 dňa cyklu vo vyšších dávkach. Ultrazvukom sledujeme reakciu vaječníkov . Podľa nálezu dávku ak je to potrebné aktuálne upravujeme.

Podávanie injekcií trvá priemerne 10-12 dní. Pri optimálnom náleze podaním injekcie na spustenie  ovulácie časujeme odber vajíčok. Vajíčka sa odoberajú z vaječníkov  v krátkej anestézii podávanej do žily pod kontrolou ultrazvuku cez pošvu punkčnou ihlou.

Po odbere je pacientka sledovaná cca 2 hodiny a odchádza v sprievode dospelej osoby domov.

Pred odchodom konzultuje pár s embryológmi počet a kvalitu získaných vajíčok a výsledok spermiogramu a použitie špeciálnych laboratórnych postupov.

Nasledujúci deň embryológovia informujú pacientku o počte a kvalite embryí a o predpokladanej dobe transferu. Najčastejšie sa embryá transferujú 2-3 alebo 5 deň po odbere.

Embryá vkladáme do dutiny maternice bez anestézie. Zákrok je bezbolestný.

Na zákrok je potrebné mať plný močový mechúr.

V posledných rokoch stúpol počet žien u ktorých je intenzívna stimulácia z medicínskych

alebo iných dôvodov nevhodná. Pre túto skupinu žien sú vhodné soft protokoly( cykly)

alebo natívne cykly.

Soft cyklus

V takomto cykle sa používajú nižšie dávky stimulačných liekov. Cieľom je získať maximálne 5 vajíčok. Časovanie ovulácie, odber vajíčok, oplodnenie a prenos sú rovnaké ako pri klasickom IVF cykle.

Natívny cyklus

Bez stimulácie sa sleduje rast dominantného folikulu. V období časovanej ovulácie sa vykoná odsatie obsahu folikulu. Nie vždy je však vajíčko prítomné vo folikulárnej tekutine. Ak vajíčko získame  oplodnenie a prenos sú opäť ako pri klasickom IVF cykle.

IVM- In vitro maturácia

U žien s rizikom ovariálneho hyperstimulačného syndrómu, s nerovnomerným rastom folikulov pri klasickej stimulácii alebo u ktorých sa nepodarilo získať zrelé oocyty klasickou  stimuláciou je možné odobrať nezrelé oocyty, ktoré dozrievajú v laboratórnych podmienkach 36-48 hodín a potom sú oplodnené.

Kryokonzervácia zárodočných buniek (social freezing)– zamrazenie vajíčok alebo spermií

U pacientov s vážnym ochorením ktorého liečba môže vážne narušiť plodnosť alebo ak pacient nemá aktuálne stáleho partnera alebo pracuje v rizikovom prostredí.

O social freezingu sa dočítate viac tu

Darcovský program (vajíčka, spermie, embryá)

Darcovský program je anonymný. Darcovia a darkyne absolvujú klinické vyšetrenie, serologické  a genetické vyšetrenie .

Vhodný darca/darkyňa sa vyberá podľa krvnej skupiny a RH faktora, farby vlasov, očí, výšky.

Informácie pre darkyne vajíčok