• Moderný prístup založený na skúsenostiach. Naši lekári Dr. Maršík a Dr. Ďurechová pôsobili vo viacerých centrách asistovanej reproduckie na Slovensku aj v zahraničí.

  • Bezplatné poradenstvo.

  • Prítomnosť manžela/partnera pri zákroku.

  • Ako jediné pracovisko na Slovensku poskytujeme priame zobrazenie transferovaných embryí na obrazovke v zákrokovej sále.

  • Ako jediné pracovisko na Slovensku máme embryológov, ktorí získali certifikáciu EU ako Clinical Embryologist a Senior Clinical Embryologist.